Administratie
 

Iedere onderneming, hoe kleinschalig ook, is noodgedwongen om alle processen te stroomlijnen en aan te passen naar de behoeften van de maatschappij waarin we leven (klanten, leveranciers, organisatie, stockbeheer, facturatie, wetgeving,...).

Vandaar de roep of vraag naar automatisatie van de handelingen die dienen te gebeuren bij om het even welke commerciële organisatie. Naast de hoofdactiviteit dient een comfortabele en veilige administratie gevoerd te worden.

D.I.S.C. bvba is sedert 1982 op zoek naar efficiënte oplossingen om binnen vooraf afgesproken budgetten en tijdsbestekken tegemoet te komen aan deze doelstellingen. Het gebruik van SDM (System Development Methodology) laat toe om een oplossing te ontwikkelen voor automatisatie van om het even welke organisatie. Opmerking hierbij is dat voor veel bedrijven niet alle fasen dienen doorlopen te worden.

DISC bvba, Deprez Informatica Systemen Consulting sedert 1982.
 

1. Definitie studie

Uit deze gesprekken en voorstudie moet blijken of een nieuw informatiesysteem wel nodig is. Door deze studie krijgt men een beter inzicht in de huidige problemen, nieuwe wensen en eisen van de bestaande organisatie. De organisatie en huidige informatiesystemen worden doorgelicht (indien aanwezig). Nadat de nieuwe doelstellingen zijn vastgelegd worden één of meerdere oplossingen voorgesteld en afzonderlijk afgewogen. Hieruit wordt een keuze gemaakt die dan verder uitgediept zal worden.

2. Functioneel ontwerp

Alle functies die het nieuwe systeem moet aankunnen worden in schema gebracht en omschreven. Het complete systeem wordt in subsystemen en processen onderverdeeld die dan op zich in detail beschreven worden.
De hiervoor noodzakelijke in- en output (gegevensstructuur) worden vastgelegd. Apparatuur, PC's, printers, netwerk, beveiliging en software worden vastgelegd.
Vanaf dit detailplan wordt beslist hoe en met welke systemen zal gewerkt worden.

3. Technisch ontwerp

Hoe, wat en waarmee wordt het project uitgerust?
Hardware installatie
Software installatie en nodige aanpassingen.
Alle technische aspecten gaande van hardware, bekabeling, veiligheid, communicatie ...
Planning, taakverdeling en opvolging van de werkzaamheden.

4. Taakverdeling en programmatie

Taken uitstippelen, wie doet wat, wanneer?
Aanpassen van bepaalde programma's en specifieke afdrukken, offertes, leveringsbonnen, facturen,...
Gedurende deze fase dienen testen, afdrukken, codes, parameters en alle nodige in- en outputgegevens kritisch bekeken te worden en aangepast indien nodig.
Ook worden de nodige programma- en gebruikersdocumentatie gemaakt.

5. Invoering, testen en conversie

Alle programma's worden in onderlinge samenwerking getest, resultaten worden beoordeeld en het project eventueel bijgestuurd. Nu worden personen toegeschreven aan iedere job en een tijdschema dient vastgelegd te worden.
Conversie of ingave van huidige gegevens dient eveneens nu afgewerkt te worden. Dit kan reeds van start gaan na fase 2. na beoordeling door de gebruikers komt hier normaal een definitieve acceeptatietest.

6.Onderhoud & beheer

Vanaf deze fase dienen alle gebruikers volgens de gemaakte voorschriften te werk gaan.
Aanpassingen, rechtzettingen van fouten, bijsturen en opleiden van nieuwe gebruikers zijn een voortdurende bezigheid van zowel klant als leverancier.